Underlätta för lärare, elever och vårdnadshavare

På senare tid har krav på en fungerande kommunikation mellan skola och hem ökat. Idag så sker undervisningen på ett annat sätt än vad den gjort tidigare. Både elever och föräldrar ska vara delaktiga i utvecklingen under terminen. De ska också ha möjlighet att hålla sig uppdaterade kring vad som har hänt i skolan och vad som kommer att hända längre fram under terminen.

Delaktiga föräldrar kan vara ett stort stöd för eleverna. Men för att de ska kunna hjälpa sina barn är det såklart viktigt att de vet vad barnet behöver hjälp med. Tiden då eleverna skrev ned läxor eller meddelande i en anteckningsbok är förbi. Idag ligger all sådan information på digitala plattformar.

Använd en smart lärplattform

Genom att använda en digital lärplattform som Infomentor kan läraren samla all dokumentation på samma plattform. Det är också via denna plattform som läraren kommunicerar med sina elever och föräldrarna. Nu kommer nya kursplaner att börja gälla så det är bra att använda en lärplattform där elever och föräldrar kan se hur kursplanerna ser ut. Då blir det lättare att förstå vilket moment eleven arbetar med för tillfället och eleven förstår samtidigt vad de behöver kunna för att nå de olika betygsnivåerna.