En hemsidas struktur

Eftersom att en hemsida är uppbyggd av sidor samt länkar som binder samman dessa så behöver man oftast organisera detta på något sätt så att alla sidor går att hitta på ett enkelt och praktiskt sätt. Exakt hur man lägger upp dessa länkar eller menyer brukar man kalla för strukturen.

en hemsidas struktur

Inom webbdesign kan strukturen betyda många olika saker. På den tekniska nivån så kan det handla om vad som sköter vad när en dynamisk sida renderas. Om man däremot pratar med en designer kan det oftast handla om själv menyn och hur all information är fördelad över sajten. Inom sökmotoroptimeringen så handlar strukturen oftast om alla interna länkar på sidan, även de som är i till exempel artiklar. I denna artikeln tänker vi titta närmare på de två senare alternativen.

En sida med platt struktur har alltid alla sidor i menyn. Detta betyder att alla sidor alltid går alltid går att nå, oavsett var man befinner sig på sajten. Ur ett sökmotorperspektiv betyder det att den snabbt kan hitta till alla sidor på sajten. Motsatsen till detta är då en djup menystruktur där man måste gå igenom många undermenyer och undersidor innan man når den enskilda sidan man söker efter. Det man oftast vill göra är att hitta den perfekta balansen mellan dessa två. Något som är helt beroende på sidans storlek och innehåll.

Om vi till exempel går in på denna undersidan på Betsafe så kan vi se att vi gått igenom den första menyn genom att klicka på poker. Här har vi sedan en undermeny som länkar till olika områden på pokeravdelningen. Vissa av undersidorna har sedan i sin tur undermenyer man kan gå in på. Pokerskolan har till exempel ett förhållandevis stort urval av av undersidor medan andra in. Om man däremot går in på mobil i huvudmenyn så ser man att det inte finns någon undersida alls då all information får plats ändå.

På vissa sajter behöver man kanske bara två eller tre sidor, då finns det oftast ingen anledning att inte ha en platt struktur då menyn ändå blir liten och är enkel att förstå.