Ansök om ett EU-lån till ditt företag

Är du småföretagare och har behov av externt kapital kanske för att investera i nya maskiner eller liknande. Då kan du få hjälp med detta genom ett EU-lån som är både förmånligare och enklare än traditionella banklån.


Det har visat sig att 52 % av småföretagare beskriver det svårt att få hjälp med extern finansiering. Detta har gjort att EIF Europeiska Investeringsfonden skapat mer gynnsamma företagslån.

Kan alla småföretagare få ett EU-lån?

Innan du ansöker om ett EU-lån så kan det vara en bra ide att se över dom olika formella krav som ställs. Ett krav är att du har ett aktiebolag registrerat och i detta ska det även finnas minst nio anställda personer.

Sedan ska du ha tillgångar på minst 20 miljoner kronor vilket kan vara pengar men även fast egendom. Däremot så behöver du bara en borgensman som står för säkerheten för 20 % av lånebeloppet vilket är bra.

Hur gör man en ansökning för ett EU-lån

Om du känner dig redo att ansöka om ett EU-lån så är det enklaste att först kontakta en långivare som kan ge dig råd och vägledning.

På Krea kan du få ett bra utbyte med någon som har både kunskap och erfarenhet inom EU-lån.