Lär dig mer om den digitala resan för olika typer av företag

Olika företag har varierande behov och kommit längre eller kortare i sin digitala resa än andra. Beroende på bransch och inriktning kan även krav och önskemål skifta. Det som är relevant för en viss typ av bransch kan vara nedprioriterat av andra.

För detaljhandeln är bland annat kundupplevelsen avgörande och att attrahera nya kunder. Livsmedelsbranschen styrs istället av regler och förordningar och ställer krav på bland annat spårbarhet. Avancerade affärssystemslösningar för en effektiv försörjningskedja är något som skogsindustrin efterfrågar.

För modebranschen är hantering, säsongcykler och försäljning viktiga delar i den digitala transformeringen. Service och uthyrning har å sin sida krav på mobila lösningar som underlättar för bland annat eftermarknadens behov.

I trygga händer

Det är inte lätt att ta första steget. För många kan webben, digitalisering, diverse uttryck och förkortningar verka främmande och svårbegripliga. Det är viktigt att tänka igenom alla delar innan ni påbörja den digitala resan. Därför är det en trygghet att samarbeta med aktör som genom mångårig kunskap kan guida transformeringen och digitaliseringen åt rätt håll.

På nätet kan du läsa om hur olika transformeringar kan gå till för just din bransch. Det kanske är första steget i ert företags digitala resa.