Förändringar i företaget

Fler och fler företag arbetar med Internet som en stor inkomstkälla, det kan vara fråga om försäljning av produkter eller tjänster. Internethandeln har ökat kontant de senaste åren och försäljningen online är större än vad den tidigare varit.

För alla så kanske det inte är så lyckosamt utan blir tvungna att göra förändringar i företaget för att kunna överleva. Många kämpar för att få sitt företag att överleva i en tuff konkurrens. Några gör succé medans andra väljer att avsluta sina företag. Det behöver inte räknas som en förlust att avveckla sitt företag utan som en sund handling för att kunna gå vidare i livet. Det kan ta tid att avveckla ett aktiebolag men idag så finns det bra hjälp att få som underlättar detta.

Om finanserna är ordnade i företaget och intäkterna överstiger skulderna så kan en snabbavveckling vara det som du kan göra med företaget. Genom frivillig likvidation så väljer du eller ni som ägare på bolagsstämman att detta ska genomföras. Den snabbaste vägen är via Citadellet Likvidationer som efter kontroll av resultat- och balansrapport skickar en offert till dig på företaget. Väljer du att acceptera offerten så betalar Citadellet en summa för ditt bolag och tar över för en likvidation.

Det kan finnas flera anledningar varför man väljer att avsluta sitt företag. Det behöver inte vara den ekonomiska situationen som företaget befinner sig i utan att man känner att man inte kan ta företaget längre än vad man gjort. Det kan vara familjeförhållanden som gör att man väljer att avsluta företaget. Oavsett så ska man följa sin magkänsla och göra det man själv anser vara rätt efter ett väl moget beslut.