Säkerställ kvalitén på din webbapp

Som ensam utvecklare i ett företag kan man ofta stå väldigt ensam med den tekniska kompetensen. När det inte finns någon annan som kan dubbelkolla koden blir det extra viktigt att hålla tungan rätt i mun och ha bra och välplanerade kvalitetskontroller. 

Mjukvarutestande

Två arbetsuppgifter i en

Det är viktigt att i detta läget inse att man som ensam utvecklare har fler jobb än bara ett. Man jobbar inte längre bara som programmerare utan måste byta synvinkel och tillfälligt även kunna vara testare. Skillnaden mellan att vara testare och programmerare kanske inte till en början är klar då båda involverar djup förståelse av programvaran. För att göra denna skillnaden klar och ge djupare i förståelse för vad som krävs i ett seriöst kvalitetsarbete har företaget AddQ utvecklat en utbildning i ämnet ”Rapid software testing for programmers”. Förutom det finns det även många andra fördjupningar och konsulttjänster i deras tjänsteportfölj.

Viktigt med ett versions och felhanteringssystem

När man väl har gjort genomgående testning av mjukvaran är det viktigt att man även har alla problem som uppstått dokumenterade på ett strukturerat sätt. Även om det går att använda ett excel dokument brukar det vara betydligt bättre att använda någon färdig lösning för fel och versionshantering. På så sätt kan man betydligt enklare följa och hantera de problem som upptäckts samt återvända till gammal kod om något blivit fel. Vad som bör finnas i en felrapport kan du läsa mer om här.